Η Κελεμένης & Συνεργάτες διατηρεί τη θέση Tier 1 στην έκδοση 2017 του Legal 500

Η Κελεμένης & Συνεργάτες διατήρησε τη θέση Tier 1 στην τελευταία έκδοση του Legal 500 για το έτος 2017. Για έναν ακόμη χρόνο η εταιρεία βαθμολογήθηκε ως κορυφαία (Tier 1) στο δίκαιο της Ενέργειας και έλαβε υψηλή θέση (Tier 2) σε διάφορους κλάδους, όπως το Εμπορικό Δίκαιο, το Εταιρικό Δίκαιο και Εξαγορές/Συγχωνεύσεις (Corporate and M&A), η Ιδιωτική Ασφάλιση και το Εργατικό Δίκαιο. Η εμπειρία του διευθύνοντα εταίρου Γ. Κελεμένη καταγράφηκε σε πέντε κλάδους δικαίου. Στη senior associate Πέρση Μπούνα αποδόθηκε ο τίτλος της «Δικηγόρου της Επόμενης Γενιάς» στο Ασφαλιστικό Δίκαιο.