Η Κελεμένης & Συνεργάτες αναλαμβάνει το κεφάλαιο για την Ελλάδα σε έκδοση του οίκου Sweet & Maxwell

H Εταιρία έλαβε σήμερα το χρίσμα του επιμελητή του κεφαλαίου για την Ελλάδα στη γνωστή και έγκριτη σειρά του εκδοτικού οίκου Sweet & Maxwell με τίτλο “Ενεργειακό Δίκαιο και Ρυθμιστικό Πλαίσιο στην ΕΕ” (“Energy Law and Regulation in the EU”). Ο Γιάννης Κελεμένης θα παραμείνει, όπως και στο παρελθόν, υπεύθυνος σύνταξης και ανανέωσης του σχετικού κεφαλαίου.