Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για πράκτορες του ΟΠΑΠ σε αξιώσεις κατά του Οργανισμού

Η εταιρεία ανέλαβε την άσκηση αξιώσεων κατά της ΟΠΑΠ για μεγάλο αριθμό πρακτόρων από την Αθήνα και τη Στερεά Ελλάδα σε συνέχεια του νέου κανονισμού πρακτόρων ΟΠΑΠ και της τροποποιητικής καταγγελίας στην οποία προέβη η ΟΠΑΠ για τις συμβάσεις πρακτόρευσης όλου του δικτύου της. Οι αξιώσεις εκκινούν από αποζημίωση πελατείας και φθάνουν έως διαφυγόντα κέρδη και ηθική βλάβη. Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) ιδρύθηκε το 1958 και μετά την ιδιωτικοποίησή του το 2013 διατηρεί έως το 2030 το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα.