Η Κελεμένης & Συνεργάτες αναλαμβάνει την εκκαθάριση θυγατρικών της Sunpower στην Ελλάδα

Η εταιρεία ανέλαβε την εκκαθάριση των τελευταίων θυγατρικών της Sunpower στην Ελλάδα. Η SunPower Corporation είναι μία παγκόσμια ενεργειακή εταιρεία που παρέχει ηλιακές ενεργειακές λύσεις σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες.