Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσωπεί επιτυχώς την αγγλική Royale Skin Clinic σε υπόθεση ιατρικής ευθύνης

Η εταιρεία ανέλαβε επιτυχώς τον αστικό και ποινικό χειρισμό υπόθεσης ιατρικής ευθύνης κατά της Royal Skin Clinic, που εγέρθηκε από Έλληνα ασθενή.