Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσωπεί με επιτυχία Έλληνες και Τούρκους ταξιδιωτικούς πράκτορες σε αντιδικία με το ελληνικό δημόσιο

H Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσώπησε με επιτυχία Έλληνες και Τούρκους ταξιδιωτικούς πράκτορες σε αντιδικία με το ελληνικό δημόσιο για την απόρριψη υψηλών προστίμων που επέβαλλε το Ελληνικό Δημόσιο για μη τήρηση της ελληνικής νομοθεσίας στη διασυνοριακή μεταφορά προσώπων από τις τουρκικές ακτές στην Ελλάδα. Αρχικά η εταιρεία πέτυχε την αναστολή της εκτέλεσης των προστίμων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και στη συνέχεια συμμετείχε στη σχετική νομοθετική μεταρρύθμιση (άρθρο 3 του ν. 4587/2018) προκειμένου να εισαχθεί μία δικαιότερη κατανομή των υποχρεώσεων των ταξιδιωτικών πρακτόρων για την τήρηση των κανόνων μετανάστευσης και της διασυνοριακής μεταφοράς φυσικών προσώπων.