Η Κελεμένης & Συνεργάτες επιτυγχάνει την επιστροφή φόρου €4.000.000 από τη ΦΑΕ Αθηνών για λογαριασμό της Alstom Power Italia

Η εταιρεία πέτυχε την επιστροφή φόρου ύψους €4.000.000 από τη ΦΑΕ Αθηνών για λογαριασμό της ενεργειακής εταιρείας Alstom Power Italia. Η επιστροφή αφορούσε ΦΠΑ των ετών 2007 – 2009 και 2013 – 2015.