Η ΕΥΔΑΠ αναθέτει στην Κελεμένης & Συνεργάτες την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα εταιρικής συμμόρφωσης

Η Κελεμένης & Συνεργάτες έλαβε την εντολή από την ΕΥΔΑΠ να παρέχει νομική υποστήριξη σε θέματα εταιρικού δικαίου. Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) είναι η μεγαλύτερη του είδους της στην Ελλάδα και εξυπηρετεί 4.4 εκατ. πελάτες με συνολικό δίκτυο μήκους 14 χιλιάδων χλμ. Είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 2000.