Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσωπεί την Tokio Marine Insurance σε ελληνική αξίωση

Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσώπησε με επιτυχία την ασφαλιστική εταιρεία Tokio Marine Insurance στην επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού για την είσπραξη ασφαλιστικής αξίωσης κατά ελληνικής ξενοδοχειακής επιχείρησης ασφαλισμένης στην AXA.