Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσωπεί θυγατρική του Ομίλου Μυτιληναίος στο Εφετείο Αθηνών

Η εταιρεία αντέκρουσε επιτυχώς για λογαριασμό της ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, θυγατρική του Ομίλου Μυτιληναίος, αγωγή κατά της θυγατρικής που άσκησαν οι ιδρυτικοί μέτοχοί της. Η Μυτιληναίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους της Ελλάδας, με δραστηριότητες στη μεταλλουργία, τις κατασκευές, τον ηλεκτρισμό και την εμπορία φυσικού αερίου. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 και σήμερα η μετοχή της συμπεριλαμβάνεται στο δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE 25 του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στο παρελθόν η Κελεμένης & Συνεργάτες έχει ενεργήσει για την Protergia, το ενεργειακό σκέλος του Ομίλου Μυτιληναίος, σε εταιρικά θέματα και θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.