Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσωπεί τον ΔΕΔΔΗΕ κατά της ΡΑΕ

Η Κελεμένης & Συνεργάτες έλαβε εντολή από τον ΔΕΔΔΗΕ, τον διαχειριστή του συστήματος διανομής ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, να ενεργήσει για λογαριασμό του σε κανονιστική αντιδικία με τη ΡΑΕ αναφορικά με το χρόνο καταβολής πληρωμών στους παραγωγής ΑΠΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ δημιουργήθηκε το 2011 με απόσχιση από τη ΔΕΗ. Αν και 100% θυγατρική της τελευταίας, ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ανεξάρτητος στη λειτουργία και διοίκησή του. Αντικείμενο του ΔΕΔΔΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού στην Ελλάδα.