Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο Bournemouth σε ελληνική αντιδικία

Το πανεπιστήμιο Bournemouth ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες την διεκδίκηση αξιώσεών του ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Το εν λόγω πανεπιστήμιο είναι δημόσιο αγγλικό πανεπιστήμιο στην περιοχή του Dorset με εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην πόλη Poole. Ιδρύθηκε το 1992 και σήμερα είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό 16.000 φοιτητές, εκ των οποίων 3.000 έρχονται από χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πανεπιστήμιο είναι ιδιαιτέρως γνωστό για τις σπουδές του στα ΜΜΕ.