Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την ΑΕΠΙ στην υπαγωγή της σε πτώχευση

Η εταιρεία εκπροσώπησε επιτυχώς την ΑΕΠΙ, την παλαιότερη και μεγαλύτερη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων, στην αίτηση υπαγωγής της σε πτώχευση ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η Κελεμένης & Συνεργάτες είχε προηγουμένως λάβει για λογαριασμό της ΑΕΠΙ προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα για την αναστολή εκτέλεσης κατά περιουσιακών στοιχείων της ΑΕΠΙ.