Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών σε εξαγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

Η εταιρεία έλαβε εντολή από το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών να εκπροσωπήσει το Πανεπιστήμιο στην εξαγορά ακινήτου στην Κρήτη. Το ακίνητο προορίζεται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των ανασκαφών στην περιοχή του Ίτανου, στην ανατολική πλευρά της Κρήτης.