Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Σερβίας στην ενσωμάτωση του τρίτου ενεργειακού πακέτου στη σερβική νομοθεσία

Η εταιρεία ανέλαβε να υποστηρίξει τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Σερβίας κατά την προσαρμογή της σερβικής νομοθεσίας με το τρίτο ενεργειακό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ενεργειακής Κοινότητας. Το έργο αποσκοπεί κυρίως στην υποστήριξη της Σερβικής ΡΑΕ με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων ρυθμιστικών μηχανισμών που θα της επιτρέψουν να εφαρμόσει με επιτυχία το τρίτο ενεργειακό πακέτο στην καθημερινή της λειτουργία. Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε κατά κύριο λόγο την υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εισαγωγή κριτηρίων για τη ρύθμιση των τιμολογίων στην αγορά ηλεκτρισμού και την υποστήριξη της Αρχής κατά την πιστοποίηση και συμμόρφωση των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.