Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει τη Phenomenex, θυγατρική της Danaher, σε ελληνική σύμβαση διανομής

Η Κελεμένης & Συνεργάτες έλαβε εντολή από την Phenomenex να διεκδικήσει αξίωση που συνδέεται με την διανομή προϊόντων της στην Ελλάδα και να αναδιαμορφώσει το συμβατικό πλαίσιο της σύμβασης διανομής της. Η Phenomenex αναπτύσσει χημικές λύσεις μέσα από εφαρμογές χρωματογραφίας υψηλής πίεσης. Λειτουργεί σε όλο τον κόσμο και είναι μέλος της Danaher Corporation, της 160ης μεγαλύτερης εταιρείας στον κόσμο σύμφωνα με τη λίστα Fortune 500.