Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει το Peligoni Club στη Ζάκυνθο σε φορολογικά και εργασιακά θέματα

Η εταιρεία ανέλαβε κατόπιν εντολής από την αγγλική μητρική εταιρεία του Peligoni Club την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις φορολογικές και κανονιστικές παραμέτρους που απορρέουν από το δανεισμό προσωπικού. Το Peligoni Club είναι θέρετρο αναψυχής στα βόρεια της Ζακύνθου και απευθύνεται μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη.