Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει την Oliver Agency σε συμβάσεις δανεισμού στην Adidas

Η αγγλική εταιρεία στελέχωσης επιχειρήσεων Oliver Agency ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες τη νομική υποστήριξη για τη συνεργασία της με την Adidas στην Ελλάδα και τη συμμόρφωση με την τοπική εργατική νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, η Κελεμένης & Συνεργάτες (α) συμβούλευσε για το πλαίσιο μεταφοράς εργαζομένων, (β) επισκόπησε τους όρους απασχόλησης, (γ) συνέταξε τις σχετικές συμβάσεις και (δ) συμβούλευσε για τις διαδικασίες συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία. Η Oliver Agency ειδικεύεται στη στελέχωση εταιρειών προκειμένου να αναλάβουν οι ίδιες την  υποστήριξη των προωθητικών ενεργειών τους.