Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε τη συμβουλευτική υποστήριξη της Yacht Week, μίας εκ των μεγάλων ιστιοπλοϊκών εταιρειών της ΝΑ Ευρώπης, τόσο σε ρυθμιστικά θέματα εμπορικής εκμετάλλευσης ιστιοπλοϊκών σκαφών στην Ελλάδα όσο και σε εργασιακά ζητήματα των πληρωμάτων (π.χ. την εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, το καθεστώς απασχόλησης, το δανεισμό προσωπικού, τις προϋποθέσεις για τη λήψη άδειας εργασίας και την υγιεινή και ασφάλεια).

Η εταιρεία ανέλαβε για την North China Power Engineering την παροχή νομικών συμβουλών αναφορικά με την αδειοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία ηλιακών θερμοηλεκτρικών σταθμών στην Ελλάδα. Οι ηλιακοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί συλλέγουν και συγκεντρώνουν ηλιακό φως για την παραγωγή υψηλής θερμοκρασίας θερμότητας με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού και διαφοροποιούνται από τα συνήθη φωτοβολταϊκά πάρκα. Η εντολή στην Κελεμένης & Συνεργάτες περιλάμβανε την επισκόπηση (α) πιθανών ρυθμιστικών εμποδίων λειτουργίας των σταθμών αυτών στην αγορά ΑΠΕ της ηπειρωτικής Ελλάδας και των μη διασυνδεδεμένων νησιών και (β) το ρυθμιστικό, εργασιακό και φορολογικό κανονιστικό πλαίσιο για την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Η North China Power Engineering ιδρύθηκε το 1953 από το Κινεζικό Υπουργείο Ηλεκτρικής Ενέργειας και παρέχει μηχανολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής για μεγάλες ενεργειακές υποδομές.