Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει την γερμανική ξενοδοχειακή και τουριστική εταιρεία Meeting Point, θυγατρική του ομίλου FTI σε θέματα GDPR

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενήργησε για την Meeting Point, θυγατρική του μεγάλου γερμανικού τουριστικού ομίλου FTI, σε θέματα συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR και εφαρμογής τους στις ελληνικές θυγατρικές της, Meeting Point Hotel Management, Anixe Technology Hellas και Youtravel.com.