Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών της Γεωργίας στην ενσωμάτωση του ενωσιακού δικαίου για την ενεργειακή απόδοση (energy efficiency)

Από κοινού με την αγγλική συμβουλευτική εταιρεία E.Co., η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη της κυβέρνησης της Γεωργίας (και ειδικότερα του Υπουργείου Οικονομικών) στη διαμόρφωση του νέου νόμου για την ενεργειακή απόδοση, ο οποίος θα ενσωματώσει την Οδηγία 2012/27/EU στη νομοθεσία της Γεωργίας. Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε τη σύνταξη των άρθρων του νόμου για τη χρηματοδότηση, την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την παραγωγή, συμπαραγωγή, διανομή και τιμολόγηση καθώς και την αναθεώρηση της υφιστάμενης πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας.