Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει την eMedvertise και τη διαδικτυακή πλατφόρμα Dokteronline.com στην ελληνική νομοθεσία για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Dokteronline.com ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες την παροχή συμβουλών για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας για τη Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Οδηγία 2011/24/EU) και τις ρυθμιστικές παραμέτρους των ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων και της εξ αποστάσεως πώλησης και παράδοσης φαρμάκων στην Ελλάδα.