Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την E & K Τάσσης σε διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών

Η εταιρεία ανέλαβε το νομικό χειρισμό δημοσίων διαγωνισμών για λογαριασμό της E & K Τάσσης. Η E & K Τάσσης ιδρύθηκε το 1996 και ασχολείται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή μεταλλικών αντικειμένων και κατασκευών με τη χρήση των παραγωγικών διαδικασιών των μεθόδων της θερμής διαμόρφωσης, της διαμόρφωσης εν ψυχρώ και της συγκόλλησης μετάλλων.