Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την Κώστας Παπαέλληνας Α.Ε. στην εξαγορά ελληνικής εταιρείας τροφίμων

Η εταιρεία ενήργησε για την Κώστας Παπαέλληνας Α.Ε, ενός από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς, διανομείς και αποκλειστικούς αντιπροσώπους στην Ελλάδα και την Κύπρο, επώνυμων προϊόντων στου χώρο της υγείας και των καλλυντικών, για την εξαγορά της ελληνικής εταιρείας τροφίμων Χατζηαθανασίου. Η Κώστας Παπαέλληνας (Ελλάς) Α.Ε είναι ο φορέας των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα του ελληνοκυπριακού ομίλου εταιρειών Κώστας Παπαέλληνας.