Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει την Ascot Insurance σε θέματα ναυτικής ασφάλισης

Η εταιρεία έλαβε εντολή από την Ascot Insurance να συμβουλέψει για το καθεστώς αδειοδότησης σε συμβάσεις ναυτικής ασφάλισης Ελλήνων ασφαλισμένων με τη διαμεσολάβηση τοπικών πρακτόρων. Η Ascot είναι μια ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2001 και αποτελείται από την Ascot Underwriting, το Managing Agency του Συνδικάτου 1414 στους Lloyd’s, την Ascot Bermuda και την Ascot U.S., και την Ethos Specialty. Ο όμιλος Ascot ανήκει στον καναδικό οργανισμό Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).