Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την Valagro σε θέματα εταιρικού δικαίου

Η εταιρεία έλαβε εντολή από την Valagro, την παραγωγό προϊόντων γεωπονικής προστασίας και λιπασμάτων, να ενεργήσει για την ελληνική θυγατρική της σε θέματα εταιρικής συμμόρφωσης και εμπορικών αξιώσεων. Η Valagro S.p.A., η οποία ιδρύθηκε το 1980, είναι μία από τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες στην παραγωγή και διανομή βιοδιεγερτικών και θρεπτικών ουσιών για γεωργικές και βιομηχανικές εφαρμογές.