Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για τον ισπανικό τουριστικό όμιλο Europamundo σε σχέση με τη διέλευση πούλμαν στην Ελλάδα

Η εταιρεία ανέλαβε το χειρισμό κανονιστικών ζητημάτων που απορρέουν από τη λειτουργία πούλμαν της Europamundo στην Ελλάδα. Η Europamundo είναι ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες στον κόσμο και μέλος του ομίλου JDB, της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής εταιρείας της Ασίας.