Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί στην πώληση μετοχικού πακέτου στην φαρμακευτική PharOS στην Diorama

Η εταιρεία εκπροσώπησε τον μέτοχο της φαρμακευτικής PharOS Pharmaceutical στην πώληση των μετοχών της στη DIORAMA Investments Sicar, την οποία διαχειρίζεται η DECA Investments. Η PharOS φαρμακευτική αναπτύσσει, κατασκευάζει και προμηθεύει γενόσημα σε περισσότερες από 98 χώρες με χαρτοφυλάκιο 73 προϊόντων και 7.800 άδειες παγκοσμίως.