Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για τη διεθνή μεταφορική εταιρεία Caspian Transport σε αξίωση κατά ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας

Η εταιρεία εκπροσώπησε επιτυχώς την Caspian Transport στην είσπραξη αξίωσης κατά ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας. Η Caspian Transport Services είναι εταιρεία μεταφοράς cargo στις χώρες γύρω από την Κασπία θάλασσα.