Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για τη δραστηριοποίηση του πολυτελούς super yacht Cyrus One στην Ελλάδα

Υπό τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στην εκμετάλλευση των εμπορικών σκαφών αναψυχής, η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε την δημιουργία του ελληνικού υποκαταστήματος του διαχειριστή του πολυτελούς super yacht «Cyrus One» μήκους 34 μέτρων μαζί με την αδειοδότηση και τη συμμόρφωση στις ρυθμιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις του σκάφους στην Ελλάδα.