Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την ασφαλιστική εταιρεία Σιδέρης

Η εταιρεία ανέλαβε την προσαρμογή του καταστατικού της ασφαλιστικής εταιρείας Σιδέρης στον νέο νόμο περί Ανωνύμων Εταιριών 4548/2018. Η Σιδέρης ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1978 και ειδικεύεται στην ασφάλιση ζημιών.