Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί ως Χρυσός Χορηγός στο Greek Summer School on International Investment Law της διεθνούς νομικής φοιτητικής ένωσης ELSA

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί ως Χρυσός Χορηγός στο Greek Summer School on International Investment Law της διεθνούς νομικής φοιτητικής ένωσης ELSA. Το καλοκαιρινό πρόγραμμα οργανώνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Η ELSA αριθμεί 54.000 φοιτητές νομικής και πρόσφατους αποφοίτους νομικών σχολών και λειτουργεί κυρίως μέσω τοπικών παραρτημάτων, όπως αυτό της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που βρίσκονται σε περισσότερα από 300 πανεπιστήμια σε 44 χώρες της Ευρώπης.