Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την εταιρεία παιχνιδιών ΔΕΣΥΛΛΑΣ σε υπόθεση προστασίας εμπορικού σήματος

Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσώπησε επιτυχώς την εταιρεία παιχνιδιών ΔΕΣΥΛΛΑΣ σε υπόθεση προστασίας εμπορικού σήματος και βιομηχανικής  ιδιοκτησίας κατά ιταλικής εταιρείας κατασκευής επιτραπέζιων παιχνιδιών. Η υπόθεση έκλεισε με την ανάκληση από την ελληνική αγορά όλων των προϊόντων του Ιταλού κατασκευαστή που παραβίαζαν δικαιώματα της εταιρείας ΔΕΣΥΛΛΑΣ.