Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την Olive Mill – Αλμπαντάκης σε εξαγορά

Η εταιρεία ενήργησε για την Olive Mill – Αλμπαντάκης στην εξαγορά εταιρείας τυποποίησης και εμφιάλωσης ελαιόλαδου. Η Olive Mill – Αλμπαντάκης ξεκίνησε ως οικογενειακή επιχείρηση το 1866 και είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες ελληνικές εταιρείες στην παραγωγή, εμφιάλωση και εξαγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου από την περιοχή της Κρήτης.