Η ММТ GmbH, Αυστριακή εταιρεία στο χώρο των ΑΠΕ, ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες να αναλάβει όλες τις νομικές εργασίες για τη σύσταση της ελληνικής θυγατρικής της και να χειριστεί όλα τα κανονιστικά, αδειοδοτικά και φορολογικά ζητήματα των επενδύσεών της στην ελληνική αγορά ΑΠΕ.

Η εταιρεία ανέλαβε σε συνεχή βάση την υποστήριξη της Pylones σε θέματα δημόσιων διαγωνισμών στην Ελλάδα. Η Pylones κατέχει προβεβλημένη θέση στην αγορά IΤ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη στις υποδομές, τα δίκτυα και την προστασία συστημάτων πληροφορικής.