Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεία για την Belron στην πώληση της αλυσίδας Carglass στην Ελλάδα

Η εταιρεία ενήργησε για την Belron στην πώληση της ελληνικής θυγατρικής της συμμετέχοντας στη διαδικασία σύνταξης και επισκόπησης των σχετικών συμβάσεων έως και το closing. Η Belron είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτων με παρουσία σε 35 χώρες και περισσότερους από 25.000 εργαζομένους. Τα brand της Belron περιλαμβάνουν την Autoglass στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Carglass στην Ευρώπη και την Safelite στις ΗΠΑ.