Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την Αυστριακή ενεργειακή MMT Energy σε επενδύσεις της στην ελληνική ενεργειακή αγορά

Η ММТ GmbH, Αυστριακή εταιρεία στο χώρο των ΑΠΕ, ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες να αναλάβει όλες τις νομικές εργασίες για τη σύσταση της ελληνικής θυγατρικής της και να χειριστεί όλα τα κανονιστικά, αδειοδοτικά και φορολογικά ζητήματα των επενδύσεών της στην ελληνική αγορά ΑΠΕ.