Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει την TBC, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γεωργίας, στο ρυθμιστικό πλαίσιο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Η Κελεμένης & Συνεργάτες έλαβε την εντολή από την τράπεζα TBC της Γεωργίας να συμβουλεύσει την Τράπεζα σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων που αφορούν την ελληνική τραπεζική νομοθεσία. Η TBC Bank είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Γεωργίας, κατέχει περίπου το 1/3 της λιανικής τραπεζικής και εξυπηρετεί περισσότερο από 1,5 εκ. πελάτες μέσω ενός δικτύου 135 υποκαταστημάτων. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δανειστής στη Γεωργία και συγκεντρώνει το 30% των τραπεζικών καταθέσεων. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και συμμετέχει στο δείκτη FTSE 250.