Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει την Ελβετική φοροτεχνική εταιρεία Primetax στην επιστροφή ΦΠΑ στην Getty Images

Η εταιρεία ανέλαβε για λογαριασμό της Ελβετικής φοροτεχνικής εταιρείας Primetax την επιστροφή ΦΠΑ στην Getty Images υπό το καθεστώς MOSS. Η Κελεμένης & Συνεργάτες επέβλεψε επιτυχώς και συντόνισε με τις ελληνικές φορολογικές αρχές τη διαδικασία επιστροφής, η οποία είχε διακοπεί εξαιτίας κενών στη λειτουργία της διαδικασίας MOSS.