Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεία για την Ολλανδική συμβουλευτική εταιρεία Taxperience σε υπόθεση προστασίας εμπορικού σήματος

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε για λογαριασμό της Taxperience, συμβουλευτικής εταιρείας παροχής φορολογικών και νομικών υπηρεσιών με θυγατρικές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, νομικές ενέργειες στην Ελλάδα για την προστασία του σήματός της, σε συνέχεια της χρήσης του από ελληνική λογιστική εταιρεία. Η Επιτροπή Σημάτων έκανε δεκτή την προσφυγή της Taxperience,  απαγόρευσε τη χρήση του σήματος και διέγραψε την καταχώρησή του από την ελληνική εταιρεία.