Η V&S ορίζει την Κελεμένης & Συνεργάτες ως πληρεξούσιους δικηγόρους της για θέματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ορίστηκε σήμερα από τον Όμιλο V&S, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και διανομείς ποτών στον κόσμο, ως η πληρεξούσια δικηγορική εταιρεία του Ομίλου στην Ελλάδα σε θέματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε επίσης να συμβουλεύει τον Όμιλο κατά περίπτωση σε νομικά ζητήματα πέραν του δικαίου της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ήδη έλαβε εντολή να γνωμοδοτήσει για τον τρόπο λειτουργίας των συμβάσεων διανομής στο ελληνικό δίκαιο. Η γνωμοδότηση θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, την ισχύ της ρήτρας για το εφαρμοστέο δίκαιο ή τη δωσιδικία που εμπεριέχονται σε τέτοιες συμβάσεις και το πεδίο εφαρμογής, της οδηγίας 86/653/ΕΟΚ για τους εμπορικούς αντιπροσώπους αναφορικά με την απαίτηση των διανομέων για καταβολή αποζημίωσης πελατείας. Ο Όμιλος V&S απασχολεί περισσότερους από 2.100 εργαζομένους και το 2007 πέτυχε πωλήσεις που έφτασαν το 1,5 δις. Ευρώ. Το πλέον γνωστό προϊόν του Ομίλου, η ABSOLUT VODKA, είναι το τέταρτο σε πωλήσεις ποτό στον κόσμο.