Η Κελεμένης & Συνεργάτες συντάσσει νομική γνωμοδότηση για αξίωση ενώπιον του αγγλικού Ανώτερου Δικαστηρίου (High Court)

Η εταιρεία ανέλαβε τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης για το Ανώτερο Δικαστήριο της Αγγλίας (High Court) με αντικείμενο την νομική ευθύνη από τροχαίο ατύχημα κατά το ελληνικό δίκαιο, και ειδικότερα την έννοια του συντρέχοντος πταίσματος και της κρατούσας νομολογίας. Η γνωμοδότηση ζητήθηκε από τη δικηγορική εταιρεία Thomson, Snell & Passmore του Ηνωμένου Βασιλείου και σχετίζεται με αξίωση κατά ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας.