Η Κελεμένης & Συνεργάτες συγγράφει το κεφάλαιο «Μίσθωμα, Αποζημιώσεις και Λοιπά Ανταλλάγματα στη Σύμβαση Παραχώρησης» για τον διεπιστημονικό τόμο «Δίκαιο Υδρογονανθράκων»

Ο Γ. Κελεμένης και η Λ. Ζωγοπούλου συνέγραψαν το κεφάλαιο αναφορικά με τα μισθώματα, τις αποζημιώσεις και τα λοιπά ανταλλάγματα στις συμβάσεις παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για τον πλέον πρόσφατο διεπιστημονικό τόμο της σειράς «Ενέργεια» σε επιμέλεια του Καθηγητή κ. Νικόλαου Φαραντούρη, η οποία αυτή τη φορά εστιάζει στην ελληνική νομοθεσία για την έρευνα, εκμετάλλευση, μεταφορά και πώληση υδρογονανθράκων. Ο εν λόγω τόμος εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο της Νομικής Βιβλιοθήκης στην Αθήνα (για το πλήρες κείμενο του κεφαλαίου πατήστε εδώ). Ο κ. Κελεμένης έχει συμβάλει και στους προηγούμενους δύο τόμους της σειράς «Ενέργεια».