Η Κελεμένης & Συνεργάτες συνεργάζεται με την Baker Tilly σχετικά με την ολοκλήρωση φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

H Κελεμένης & Συνεργάτες συνεργάστηκε με την ελεγκτική εταιρεία Baker Tilly, μία από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες στην Ελλάδα και διεθνώς, κατά την εκπόνηση φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) για λογαριασμό μεγάλου διεθνούς ομίλου. Το έργο της Κελεμένης & Συνεργάτες περιελάμβανε την επισκόπηση των συμβάσεων καθώς και την εξέταση των τρόπων τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών των εταιρειών.