Η Κελεμένης Συνεργάτες συμβουλεύει το αγγλικό Πανεπιστήμιο Teeside για το καθεστώς λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε να συμβουλεύσει το Πανεπιστήμιο του Teeside για το καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα και να διενεργήσει πλήρη νομικό έλεγχο στον τοπικό φορέα μέσω του οποίου το Πανεπιστήμιο παρέχει τα προγράμματα και πτυχία του στην Ελλάδα. Ως γνωστόν, η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα παραμένει προβληματική εξαιτίας των υφιστάμενων συνταγματικών κωλυμάτων και πολιτικών αντιπαραθέσεων που έχουν ως αποτέλεσμα οι ιδιωτικοί οργανισμοί που παρέχουν τα σχετικά προγράμματα και πτυχία να το πράττουν ανέλεγκτα και χωρίς τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων.