Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει την UBS σε συμβάσεις δανεισμού μετοχών

Η UBS ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες να συμβουλεύσει την τράπεζα για τον τρόπο υλοποίησης συμβάσεων δανεισμού μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η Κελεμένης &ν Συνεργάτες θα εξετάσει όλα τα ρυθμιστικά και φορολογικά θέματα από απορρέουν από την υλοποίηση τέτοιων συμβάσεων, οι οποίες κατά κανόνα απευθύνονται σε ευρωπαϊκά hedge funds and επενδυτικές τράπεζες.