Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει την Τράπεζα Κύπρου για το ελληνικό σκέλος της εκτέλεσης Αναδιαρθρωτικής Σύμβασης Δανείου με δύο μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες 


Η εταιρεία ενήργησε ως Νομικός Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου σε σχέση με πρόσθετες ασφάλειες που παρείχαν στο πλαίσιο αναδιαρθρωτικής σύμβασης δανείου δύο μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας