Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει την Adecco αναφορικά με το ελληνικό δίκαιο των συμβάσεων

Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρείχε νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Adecco, την διεθνή εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού, σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα του ελληνικού δικαίου των συμβάσεων που ανέκυψαν κατά την ερμηνεία και τροποποίηση υφιστάμενων συμβάσεων της Adecco. Η Adecco είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανθρώπινων πόρων στον κόσμο και απασχολεί 700.000 προσωρινά απασχολούμενους και συμβασιούχους και 32.000 υπαλλήλους. Διαθέτει 5.500 γραφεία σε 60 χώρες.