Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει διεθνή αλυσίδα σούπερ μάρκετ σε θέματα εταιρικού εργατικού δικαίου

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε σήμερα να παράσχει νομικές συμβουλές στον Όμιλο Carrefour, το μεγαλύτερο όμιλο λιανικού εμπορίου στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, σε θέματα ελληνικού εργατικού δικαίου. Η παροχή νομικών συμβουλών αφορά σε ρυθμιστικά και συμβατικά ζητήματα με διευθυντικά στελέχη του Ομίλου στην Ελλάδα.