Η Κελεμένης & Συνεργάτες προσλαμβάνει δύο δικηγόρους στη θέση senior associate

H Κελεμένης & Συνεργάτες προσέλαβε δύο δικηγόρους, την κ. Αλεξία Ξενίτη και τον κ. Θοδωρή Θωμόπουλο, σε θέση senior associate. Η κ. Ξενίτη, η οποία θα ανήκει στην ομάδα του Τομέα Ρυθμιστικού Δικαίου, είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θράκης και του Πανεπιστημίου του ’μστερνταμ, όπου απέκτησε το πτυχίο LL.M. στο Εμπορικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξειδίκευση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Πριν από την Κελεμένης & Συνεργάτες, η κ. Ξενίτη εργάσθηκε για περίπου μια δεκαετία σε δικηγορικές εταιρείες εξειδικευμένες στο δίκαιο των επιχειρήσεων απασχολούμενη σε υποθέσεις εμπορικού και εταιρικού δικαίου (ιδιαίτερα σε εμπορικές συμβάσεις και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και εμπορικής αντιπροσωπείας), ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, και δημόσιων διαγωνισμών. Τα τελευταία χρόνια, έχει ασχοληθεί εκτενώς με το δίκαιο της ενέργειας και έχει εξοικειωθεί σε βάθος με το ελληνικό και το κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτικών διαδικασιών και της εκπροσώπησης εντολέων από το χώρο της Ενέργειας ενώπιον των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων και της ΡΑΕ. Στην Κελεμένης & Συνεργάτες, η κ. Ξενίτη χειρίζεται υποθέσεις που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με την Ενέργεια (π.χ. ρυθμιστικά έργα για θεσμικούς εντολείς της εταιρείας, όπως ο ΛΑΓΗΕ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης), τη χρηματοδότηση έργων (project finance), και τα ρυθμιστικά, συναλλακτικά και ενδοεταιρικά ζητήματα που απορρέουν από την υλοποίηση των έργων ΑΠΕ. Ο κ. Θωμόπουλος, ο οποίος θα ανήκει στην ομάδα του Τομέα Δικαστικής και Διαιτητικής Επίλυσης Διαφορών, είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θράκης, όπου ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της, και του Πανεπιστημίου των Αθηνών, όπου απέκτησε το πτυχίο LL.M. στο Εμπορικό Δίκαιο. Πριν από την Κελεμένης & Συνεργάτες, ο κ. Θωμόπουλος εργάσθηκε ως δικαστηριακός δικηγόρος σε τρεις δικηγορικές εταιρείες εξειδικευμένες στο δίκαιο των επιχειρήσεων και των δικαστικών διαφορών. Οι δικαστικές διαφορές που χειρίστηκε ήταν κυρίως εμπορικού χαρακτήρα και αφορούσαν τόσο σε γνωστές εταιρείες από τους τομείς των κατασκευών, της φαρμακοβιομηχανίας, της ιδιωτικής ασφάλισης, της τεχνολογίας και του λιανικού εμπορίου όσο και σε μεγάλες ελληνικές τράπεζες. Στην Κελεμένης & Συνεργάτες χειρίζεται εμπορικές διαφορές υψηλού αντικειμένου για εντολείς από τους χώρους της ιδιωτικής ασφάλισης, των τροφίμων και της αυτοκινητοβιομηχανίας.